Laporkan isu-isu tapak    Laman Utama | Hubungi Kami | Artikel Post | Sign In | Sertai Sekarang

Sign In

Username:
Password:
Register Here | Forgot Password

Featured Partners
Home > Jobs > Pembantu Sumber Manusia
Pengumuman | Jobs > Jawatan Kosong
Pembantu Sumber Manusia
Posted by : NOOR AZLINDA RAHIM | May 13, 2019
( 0 )
Bookmark and Share

o YASMEEN GROUP UTARA SDN BHD

o Kedah

o 1 Tahun 5 Bulan Pengalaman

o 1 Kekosongan

o Jantina: Lelaki

o Taraf Perkahwinan: Tidak Memilih

o Bangsa: Tidak Memilih

o Kelayakan Umur: Tidak MemilihGaji ditawarkan:

RM1,500.00 / SebulanIndustri:

Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minumanJenis Jawatan:

TetapKemahiran Diperlukan:

Computer Software

Deskripsi Jawatan

Kerani Personel menyelenggara dan mengemas kini rekod personel seperti maklumat tentang pemindahan dan promosi, penilaian prestasi, cuti kakitangan yang diambil dan dikumpulkan, gaji, kelayakan, dan latihan.

Skop Tugasan

Bidang Tugasan: Pengambilan pekerja

1.Membantu menguruskan hal berkaitan kekosongan jawatan-jawatan di Restoran Yasmeen termasuklah membantu menguruskan hal berkaitan pengiklanan jawatan-jawatan kosong. 2.Menghubungi calon-calon untuk sesi temuduga.

3.Membantu menyediakan surat tawaran kepada kakitangan yang baru. Pampasan & faedah (compensation & benefit) 1.Membantu menguruskan hal berkaitan gaji / insentif / elaun kakitangan / bonus / KSWP / Socso / PCB / Tax dan lain-lain berkaitan. 2.Menguruskan hal berkaitan perubatan kakitangan (panel klinik / insurans / lain-lain). 3.Mengendalikan hal berkaitan cuti tahunan / cuti tanpa gaji / cuti sakit dan lain-lain. Latihan/ Kursus & Pembangunan Kakitangan 1.Membantu menguruskan hal yang berkaitan dengan latihan / kursus kakitangan serta hal-hal yang berkaitan pembangunan kakitangan. Pengurusan & Pentadbiran 1.Membantu menyusun, menyemak semula (jika perlu) dan melaksanakan dasar pekerja. 2.Membantu mengendalikan hal berkaitan Akta Buruh / Imigresen / Agensi atau Jabatan Kerajaan. 3.Membantu mengendali & menguruskan hal berkaitan disiplin pekerja mengikut Prosedur Akta Buruh (Penamatan / Penggantungan / Domestic Inquiry / lain-lain).

4.Membantu mengendalikan hal berkaitan surat perlantikan/surat pengesahan/surat kenaikan pangkat / surat amaran / lain-lain.

5.Membantu menguruskan & mengendalikan hal berkaitan fail peribadi kakitangan dan semua fail berkaitan dengan Sumber Manusia.

6.Membantu mengendalikan dan menyediakan hal berkaitan bidang tugas kakitangan. 7.Membantu mengurus, mengendali dan menyelesaikan urusan berkaitan masalah kakitangan (kaunseling / motivasi / lain-lain).

8.Membantu merancang & menguruskan Bajet Tahunan Bahagian Sumber Manusia.

9.Membantu mengendalikan hal berkaitan Key Performance Indicator (KPI) & Performance Evaluation semua kakitangan.

10.Membantu mengendalikan urusan pekerja asing termasuklah pengambilan pekerja asing / penghantaran pulang / pembaharuan permit dan lain-lain berkaitan.

11.Menyusun dan melabelkan fail dokumen-dokumen yang berkaitan.

12.Memastikan persekitaran tempat kerja dalam keadaan kemas, bersih dan teratur. Sentiasa mengamailkan 5S system sepanjang bertugas.

13.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua dari masa ke semasa.Menjalankan kerja-kerja pentadbiran seperti yang diarahkan Lain-lain 1.Menguruskan hal-hal lain yang diarahkan oleh Eksekutif dari semasa ke masa.
Home |  My Account |  Contact Us 
Copyright © 2020 Iklanpercuma.com Disclaimer
Application by eBanyan