Laporkan isu-isu tapak    Laman Utama | Hubungi Kami | Artikel Post | Sign In | Sertai Sekarang

Sign In

Username:
Password:
Register Here | Forgot Password

Featured Partners
Home > Jobs > Eksekutif akaun
Pengumuman | Jobs > Jawatan Kosong
Eksekutif akaun
Posted by : AZMAN HASSAN | Jun 28, 2020
( 0 )
Bookmark and Share

Jawatan Kosong
Syarikat : RITZ Corporate Holding Berhad
Lokasi : Pulau Pinang
Jawatan Tetap
Gaji : RM2500 - RM3000 (bergantung kepada kelayakan dan pengalaman)
Bidang Tugas:
• Bertanggungjawab menguruskan hal-hal berkaitan dengan akaun dan transaksi GL & RL seperti invois, nota debit dan memantau transaksi harian.
• Menutup akaun kewangan pada setiap bulan pada tempoh yang telah ditetapkan.
• Menyediakan report harian, bulanan dan setiap suku tahun.
• Menyediakan laporan kewangan yang lengkap iaitu kunci kira-kira, balance sheet, income statement, profit and loss (P&L), Cash Flow dan lain-lain laporan (full set account).
• Menganalisa perakaunan dan kewangan syarikat.
• Mengekalkan kawalan perakaunan dengan menyediakan dan mengesyorkan dasar dan prosedur.
• Menguruskan fail dan dokumentasi akaun (P&C filing).
• Membantu auditor dalam hal-hal berkaitan audit.
• Menyediakan dokumen yang diperlukan oleh auditor untuk audit.
• Pembukaan akaun bank yang baru dan kemaskini akaun (berurusan dengan pihak bank).
• Pengunaan sistem dan kemasukan data dalam sistem perakaunan syarikat (accounting system).
• Merekodkan semua aset syarikat
• Menyediakan budget pembayaran expenses bulanan seperti bil air, bil elektrik, KWSP & SOSCO dan lain-lain.
• Membuat budget kewangan bagi pembayaran kepada vendor dan panel-panel hospital dan klinik.
* Boleh berkerja dalam perlbagai tugasan ( Multitask)
Home |  My Account |  Contact Us 
Copyright © 2021 Iklanpercuma.com Disclaimer
Application by eBanyan